Stefaan Coucke Landscape

   Duurzaam onderhoud maakt uw investering in aanleg rendabel

   Particuliere tuinen en groenzone bedrijven

   Periodiek onderhoud (wekelijks - maandelijks - jaarlijks)

   • Maaien - Bemesten - Sproeien
   • Bestrijding ziektes- Onkruid - Plagen - Groenaanslag

   Seizoensonderhoud (zomer / winter)

   Gelegenheidsonderhoud (feestvoorbereiding)

   Technisch onderhoud
   Snoeien en scheren hagen - massieven - bomen

   Functioneel onderhoud
   Rooiwerken - Gediplomeerde boomsnoeiers